Στοιχεία τεχνολογίας παραγωγής

(Π.Ν.ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ, Π.Δ.ΣΠΑΡΗΣ)