Η ανάδειξη του αποτελεσματικού διευθυντή σχολικής μονάδας μέσα από τις διαδικασίες επιλογής: Συσχετίζοντας προσόντα, προσδοκίες, κίνητρα και απαιτήσεις των διοικητικών θέσεων

Εικόνα Εξωφύλλου του βιβλίου