Στατική των υπερστατικών φορέων / Η μέθοδος των μετακινήσεων
Λάζαρος Κ. Βασιλειάδης