Ενημέρωση Αυτοεκδοτών

Σας κοινοποιούμε το πρόσφατο (1/6/2017) μήνυμα της Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
Τμήμα Δ' Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών
(αφορά αυτοεκδότες - μη υπόχρεους τήρησης λογιστικών βιβλίων)

Με την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της αριθ. 125766/Ζ1/28-07-16 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (http://eudoxus.gr/Files/FEK_2433B_05.08.2016.pdf), από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 οι αυτοεκδότες (μη υπόχρεοι τήρησης βιβλίων) δεν θα έχουν τη δυνατότητα να διανέμουν τα συγγράμματά τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος "Εύδοξος".
Οι αυτοεκδότες που έχουν εκτυπωμένα αδιάθετα συγγράμματα, θα μπορούν να έρχονται σε συμφωνία με εκδοτικούς οίκους για τη διανομή των αδιάθετων συγγραμμάτων τους, τα οποία θα καταχωριστούν εκ νέου (με τα ίδια στοιχεία τίτλος, ISBN, τιμή κλπ.) στο Π.Σ."Εύδοξος" από τους εκδότες οι οποίοι θα εμφανίζονται ως διαθέτες και θα εκδίδουν τα αντίστοιχα παραστατικά.


Οι εκδόσεις ΚΑΡΑΚΟΣ αναλαμβάνουν υπεύθυνα να υλοποιήσουν αυτή την απόφαση και μετά τη γραπτή συμφωνία με τον Αυτοεκδότη-Συγγραφέα, θα εμφανίζονται ως διαθέτες και θα εκδίδουν τα αντίστοιχα παραστατικά.

Τηλέφωνα επικοινωνίας :
6937414370 και 6937414368
Σταθερό : 2541027272

E-mail: info@karakos.gr