Καλως ήρθατε στη σελίδα μας!!

Στις αρχές του 2017 ιδρύθηκε στην ακριτική Ξάνθη, μια νέα εκδοτική εταιρεία με μοναδική δραστηριότητα την έκδοση και διανομή Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Όλα τα συγγράμματα θα διατίθενται στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω του προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ.
Ο νέος εκδοτικός οίκος (Εκδόσεις Καράκος) ευελπιστεί να ξεκινήσει συνεργασίες με Έλληνες συγγραφείς, οι οποίοι μπορούν να εμπλουτίσουν την Ελληνική βιβλιογραφία με απώτερο στόχο τη αναβάθμιση της επιστημονικής γνώσης των ελλήνων φοιτητών.
Μετά από πολλά χρόνια ενασχόλησης με τη συγγραφή, έκδοση και αυτοέκδοση Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, θα φροντίσουμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για τη βέλτιστη ποιότητα στην επιμέλεια, την εκτύπωση και τη βιβλιοδεσία κάθε νέου συγγράμματος.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για την κοστολόγηση των διδακτικών συγγραμμάτων παρέχονται από το ΦΕΚ2433/5-8-2016, τεύχος 2ο http://eudoxus.gr/Files/FEK_2433B_05.08.2016.pdf
Επίσης, στο ίδιο ΦΕΚ, μπορείτε να δείτε τις προϋποθέσεις και διαδικασίες επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.
Εάν ένας συγγραφέας επιθυμεί να συνεργαστεί μαζί μας, υποσχόμαστε να προσφέρουμε ένα φιλικό περιβάλλον υποστήριξης της συγγραφικής διαδικασίας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε όλα τα στάδια από την επιμέλεια έως και τη βιβλιοδεσία.
Με πολύ ανυπομονησία, περιμένουμε να γνωριστούμε καλύτερα και να συζητήσουμε μαζί μια νέα πρόταση συνεργασίας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας :
6937414370
και 2541027272

E-mail: info@karakos.gr