Ηλεκτρονική, Γραμμικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και Εφαρμογές