Βασικές αρχές συστημάτων CNC/CAM/CAE

(Α. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, Π.Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ)