Βασικές Πληροφορίες για το βιβλίο:

Οδηγός Προγραμματισμού με τη γλώσσα C, Β' Έκδοση (2021)
Αλέξανδρου Σ. Καράκου

ISBN: 978-618-83086-6-4
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 102070745
ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2021
ΣΕΛΙΔΕΣ: 594
ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Μαλακό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γλώσσες Προγραμματισμου Υπολογιστών, Στοιχεία Υπολογιστών
ΤΙΜΗ(Με ΦΠΑ): 42.40 Ευρώ